การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียน (Best Practice)วิธีการทำงานที่ดีที่สุด  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียน (Best Practice)วิธีการทำงานที่ดีที่สุด ระดับเขตพื้นที่การศึก

ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สพท.

 ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สพท.

ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย”

 ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย”

ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในระดับสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์

 ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในระดับสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์