สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online

+++++วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นางพรทิพย์ นุกูลกิจ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดำเนินการประเมินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยก่อนจะประชุมได้มีการทำกิจกรรม ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต มอบนโยบาย เรื่อง “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบายการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ตลอดจนบรรยาย ชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมิน ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และโดยเฉพาะการประเมินการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่บุคลากรทุกกลุ่มงาน จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจในการดำเนินการที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

เรวดี...ภาพ/ ข่าว
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 273 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-05-22 17:46:52