Information
ขอแสดงความยินดีกับนายถาวร เวชจันทร์ รองผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
       +++++ ขอแสดงความยินดีกับ นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2566 มอบโดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในสังคม เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน