Information
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีระนองรับรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
       +++++วันที่ 16 มกราคม 2567 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2566 นางมนต์รัตน์ อัมมรดา ครูโรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายธีรชัย ตันติทัตต์ รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มอบโดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในสังคม เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน