ตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและเหตุพิเศษ

 ตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 ตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนว

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่ม

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)

 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)